สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 16 มิ.ย.64

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 16 มิ.ย.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
SPCG-R 162,900 3,078,810 22.78%
BH-R 146,700 19,621,200 21.99%
DELTA-R 140,300 75,629,200 19.59%
AOT-R 2,140,600 143,666,550 18.80%
BGRIM-R 881,400 39,232,375 16.40%
HANA-R 1,199,900 78,898,075 15.52%
TTW 669,000 8,054,000 15.48%
MINT-R 2,251,400 73,124,000 15.07%
VNT 28,800 1,080,000 14.67%
SUPER 39,535,100 37,953,696 13.96%
STA-R 1,897,400 75,763,725 13.92%
BTS-R 6,462,400 63,289,315 13.69%
CENTEL-R 636,200 22,965,500 13.69%
CPALL-R 1,461,900 90,105,450 13.63%
KSL-R 838,700 3,414,146 13.05%
BJC-R 222,300 7,947,225 12.85%
BH 82,700 11,072,400 12.40%
SAWAD-R 1,224,700 89,020,275 12.14%
SCCC-R 18,400 3,264,200 11.96%
BCP-R 322,500 8,479,825 11.88%
CENTEL 547,400 19,845,850 11.78%
RATCH 216,300 11,301,675 11.58%
STEC-R 1,011,500 15,073,450 11.35%
TCAP 375,800 13,153,000 11.32%
KCE-R 605,900 41,794,950 11.08%
HMPRO 1,697,800 24,558,620 10.92%
DCC-R 2,029,000 6,220,528 10.82%
M-R 73,900 4,119,925 10.60%
MINT 1,579,000 51,587,900 10.57%
CRC-R 1,263,100 46,457,225 10.43%
EA-R 888,900 55,842,750 10.34%
BEM-R 16,453,100 143,314,260 10.20%
MEGA-R 484,700 18,063,600 10.20%
TU-R 2,251,000 42,029,660 10.18%
CK-R 1,123,800 22,041,960 10.07%
BLAND-R 2,043,100 2,350,092 9.93%
ADVANC 266,100 46,162,700 9.78%
EGCO-R 182,300 32,853,550 9.77%
TVO-R 166,500 5,524,350 9.71%
GFPT 1,049,900 12,176,610 9.56%
TRUE 7,520,400 24,822,032 9.36%
TISCO-R 351,000 31,378,150 9.35%
BDMS-R 3,959,800 90,882,750 9.29%
LH 3,496,400 29,390,640 9.25%
KKP-R 152,500 8,768,750 9.04%
QH-R 1,439,300 3,367,962 9.01%
BTS 4,236,500 41,490,935 8.97%
AEONTS-R 180,100 35,285,200 8.81%
SCB 596,500 60,579,750 8.80%
TPIPP-R 500,000 2,240,000 8.30%
DTAC 924,500 29,441,175 8.28%
TQM-R 102,400 11,864,200 8.15%
GPSC-R 401,100 29,914,450 8.14%
TVO 136,500 4,547,750 7.96%
OSP 663,700 24,368,950 7.94%
GPSC 382,800 28,535,700 7.77%
VGI 1,103,500 7,196,810 7.73%
TTB 21,140,100 24,522,516 7.70%
GULF 868,800 29,539,200 7.56%
BAM-R 900,000 17,527,280 7.52%
PTT 8,343,800 344,332,800 7.10%
CPF 4,322,000 117,974,500 7.07%
WHAUP 209,900 941,028 7.06%
IVL-R 2,854,500 123,639,625 7.04%
BCH-R 1,255,600 25,806,640 7.03%
KEX 218,300 8,732,000 6.90%
SPALI-R 705,000 14,634,700 6.59%
CKP-R 1,480,100 8,633,685 6.52%
MAJOR-R 518,000 12,469,020 6.44%
AMATA-R 1,051,600 20,788,280 6.37%
MTC-R 768,800 46,302,400 6.31%
WHA-R 8,135,300 27,054,300 6.30%
EPG-R 764,300 8,710,390 6.24%
SC-R 155,700 511,176 6.23%
BAFS-R 147,200 4,191,450 6.16%
COM7-R 754,500 52,164,050 6.11%
JAS-R 16,704,800 55,125,134 6.10%
THG-R 51,000 1,278,625 6.09%
DOHOME 289,700 7,723,675 6.04%
TISCO 225,500 20,134,175 6.00%
CPALL 631,500 38,918,550 5.89%
TCAP-R 192,500 6,737,500 5.80%
AP-R 1,086,500 9,208,415 5.62%
RATCH-R 104,900 5,465,350 5.62%
SPCG 40,000 756,000 5.59%
PLANB 316,000 2,065,365 5.44%
DOHOME-R 260,300 6,936,975 5.43%
PSH 64,100 927,650 5.42%
STEC 477,600 7,126,370 5.36%
BLAND 1,099,200 1,268,840 5.34%
THANI-R 5,761,800 26,653,976 5.34%
CPN-R 316,400 17,498,250 5.25%
COM7 640,000 43,983,200 5.18%
GFPT-R 563,500 6,533,750 5.13%
GLOBAL-R 385,900 8,392,100 5.09%
KBANK 1,042,300 129,530,350 4.99%
TU 1,088,100 20,333,460 4.92%
CKP 1,097,000 6,390,220 4.83%
CHG 2,752,700 9,760,008 4.80%
SCB-R 322,000 32,718,000 4.75%
IRPC 14,785,200 60,097,666 4.70%
IVL 1,900,400 82,931,525 4.69%
KCE 255,500 17,604,600 4.67%
BBL 403,100 48,425,000 4.52%
PLANB-R 261,100 1,710,205 4.50%
CPN 270,300 14,944,950 4.48%
VGI-R 640,100 4,128,645 4.48%
SYNEX-R 138,100 3,432,140 4.44%
ITD 3,254,100 8,666,334 4.39%
SSP 90,700 1,170,030 4.32%
CK 471,600 9,256,050 4.22%
MEGA 200,100 7,453,725 4.21%
UNIQ-R 129,100 1,042,110 4.20%
SCGP 1,667,400 95,632,500 4.18%
SAWAD 420,600 30,557,975 4.17%
BJC 71,700 2,564,275 4.14%
ORI-R 551,300 5,092,950 4.14%
HANA 318,600 20,949,250 4.12%
TPIPP 248,300 1,117,350 4.12%
STA 557,100 21,990,425 4.09%
BANPU 4,274,500 65,343,970 4.06%
TKN-R 82,500 635,250 4.04%
BBL-R 359,500 43,209,000 4.03%
AP 773,900 6,575,415 4.00%
LHFG 146,000 170,607 4.00%
EPG 477,100 5,486,350 3.90%
RS-R 581,500 13,908,360 3.89%
TTB-R 10,527,300 12,204,661 3.84%
SCC 42,000 17,766,400 3.74%
CBG 405,900 54,485,350 3.73%
PTTEP-R 989,200 121,133,950 3.72%
EGCO 68,100 12,282,800 3.65%
KKP 61,300 3,524,825 3.63%
AWC 876,600 4,368,666 3.62%
BCH 647,300 13,358,710 3.62%
BCPG 250,400 3,505,600 3.61%
TQM 45,300 5,239,450 3.61%
AMATA 587,700 11,650,080 3.56%
ESSO 1,191,300 10,162,795 3.55%
AOT 402,700 27,024,775 3.54%
TOP-R 741,000 43,076,625 3.51%
PSL-R 996,100 20,525,970 3.46%
EA 295,100 18,554,925 3.43%
TPIPL-R 696,600 1,356,490 3.42%
CRC 413,700 15,191,725 3.41%
UNIQ 104,900 848,720 3.41%
ESSO-R 1,118,700 9,521,850 3.34%
PTL-R 49,400 1,380,400 3.34%
BA-R 297,100 2,932,440 3.31%
RCL-R 456,700 27,700,825 3.30%
WHAUP-R 98,100 440,136 3.30%
JMT 328,400 14,040,775 3.27%
TOP 689,200 40,086,350 3.27%
SPALI 346,500 7,198,820 3.24%
SUPER-R 9,009,000 8,648,640 3.18%
STARK 1,017,300 4,130,238 3.17%
BDMS 1,349,200 31,022,930 3.16%
OR-R 1,695,500 52,691,225 3.10%
TOA-R 66,200 2,301,800 3.06%
PR9 7,500 75,000 3.05%
JMT-R 302,900 12,776,350 3.02%
MCS 50,100 716,430 3.01%
EP 38,300 225,970 2.96%
TRUE-R 2,377,000 7,838,546 2.96%
CPF-R 1,789,100 48,745,725 2.93%
GULF-R 335,500 11,406,600 2.92%
BGRIM 156,200 6,959,200 2.91%
HTC 5,000 188,750 2.90%
SMPC 22,500 251,800 2.90%
GUNKUL-R 22,843,900 95,828,112 2.88%
EASTW-R 44,900 456,210 2.87%
PRM 202,800 1,510,860 2.87%
TTW-R 124,000 1,488,000 2.87%
BPP 85,000 1,657,530 2.84%
ORI 378,500 3,502,195 2.84%
OR 1,543,200 48,074,300 2.82%
JR 38,300 308,780 2.80%
TASCO 800,900 16,442,010 2.80%
LH-R 1,054,700 8,913,440 2.79%
SGP-R 259,600 3,317,500 2.78%
BEM 4,436,500 38,645,870 2.75%
TAE 34,800 92,568 2.73%
S 136,200 315,984 2.72%
BAY 29,200 983,150 2.71%
TTCL 98,000 479,720 2.69%
SIRI 8,107,100 10,843,177 2.62%
TKN 52,400 403,480 2.57%
KTC-R 1,422,600 95,565,775 2.43%
ACE-R 820,500 3,035,534 2.40%
MAJOR 190,500 4,597,750 2.37%
RS 353,600 8,436,360 2.36%
RCL 320,000 19,595,000 2.31%
TASCO-R 659,000 13,452,590 2.31%
MC 42,300 412,425 2.30%
CGD 634,200 448,196 2.28%
GLOBAL 172,600 3,743,140 2.27%
ICHI 191,000 2,368,770 2.20%
BANPU-R 2,248,800 34,328,480 2.14%
SAT 11,800 243,050 2.13%
ITD-R 1,542,300 4,133,138 2.08%
KTB-R 503,900 5,559,050 2.07%
SGP 192,800 2,481,280 2.07%
DCC 382,600 1,173,240 2.04%
VIBHA 211,200 447,744 2.03%
GGC 68,800 729,280 2.02%
SABINA-R 32,300 654,380 2.01%
KTB 480,900 5,337,990 1.98%
BAM 235,800 4,582,180 1.97%
SCN 106,500 326,538 1.95%
STGT 519,000 21,230,100 1.93%
ILM 13,800 228,330 1.88%
TTA 481,200 8,692,740 1.85%
JMART 146,500 5,132,025 1.82%
ASP 249,300 955,320 1.79%
KSL 115,100 468,828 1.79%
PTTEP 476,600 58,623,500 1.79%
NEX 72,900 426,465 1.78%
PTTGC-R 515,600 31,199,450 1.78%
RPC 89,500 90,673 1.74%
VNT-R 3,400 127,500 1.73%
SPRC 507,500 5,358,600 1.71%
PTTGC 493,000 29,886,400 1.70%
INTUCH-R 604,200 39,273,000 1.69%
MTC 206,000 12,399,275 1.69%
UTP 18,400 381,760 1.67%
DRT 17,000 144,010 1.65%
BCPG-R 113,500 1,589,000 1.64%
M 11,400 635,550 1.64%
LALIN 13,900 141,700 1.63%
PTG 329,300 6,268,250 1.63%
ROJNA 617,700 4,528,265 1.61%
GREEN 85,400 146,196 1.59%
STGT-R 426,800 17,482,050 1.59%
MONO 182,200 362,578 1.57%
SF-R 265,000 2,814,660 1.55%
JAS 4,139,500 13,674,422 1.51%
THANI 1,632,500 7,541,086 1.51%
WHA 1,939,200 6,442,190 1.50%
DTAC-R 165,900 5,277,375 1.49%
HMPRO-R 229,700 3,330,650 1.48%
BKI 1,100 310,200 1.44%
TOA 30,800 1,070,300 1.43%
VIBHA-R 147,200 312,288 1.41%
SIRI-R 4,315,600 5,722,866 1.39%
KBANK-R 286,600 35,637,550 1.37%
BGC 12,900 131,580 1.34%
MBK 103,000 1,490,850 1.33%
QH 212,300 501,028 1.33%
SNC 4,200 60,900 1.33%
ADVANC-R 35,700 6,193,950 1.31%
PSL 371,400 7,688,510 1.29%
BLA 45,500 1,330,875 1.28%
SHR 126,800 451,408 1.27%
EASTW 19,700 199,240 1.26%
NOBLE 67,900 516,040 1.25%
PTL 18,500 513,375 1.25%
SYNEX 39,000 984,540 1.25%
SCCC 1,900 336,100 1.24%
TTA-R 321,700 5,803,200 1.24%
DEMCO-R 180,400 912,540 1.21%
INTUCH 391,200 25,428,000 1.10%
PTG-R 217,500 4,154,730 1.08%
RJH 21,100 653,050 1.08%
HUMAN 24,500 230,715 1.07%
LPN 83,700 464,535 1.07%
PSH-R 12,600 182,700 1.07%
AWC-R 246,500 1,227,080 1.02%
GUNKUL 8,089,300 33,759,050 1.02%
IRPC-R 3,204,600 13,020,624 1.02%
KTC 592,700 40,011,975 1.01%
RBF 169,500 3,089,660 0.98%
PRM-R 67,100 497,785 0.95%
ASK 33,300 1,257,075 0.93%
STPI 30,100 140,266 0.93%
U-R 848,500 883,635 0.91%
SC 21,500 70,520 0.86%
BCP 22,600 595,125 0.83%
RBF-R 144,500 2,640,240 0.83%
BAFS 19,000 546,950 0.79%
PTT-R 926,600 38,528,625 0.79%
SPRC-R 234,700 2,445,070 0.79%
MDX 14,000 84,700 0.78%
SF 126,000 1,310,400 0.74%
BLA-R 26,000 754,000 0.73%
ICHI-R 60,200 746,500 0.69%
ERW 81,700 262,256 0.68%
DEMCO 97,600 492,738 0.66%
MBK-R 50,000 720,000 0.65%
AEONTS 12,500 2,446,150 0.61%
CBG-R 63,900 8,665,650 0.59%
VNG 3,500 24,675 0.57%
MC-R 10,000 97,500 0.54%
BA 47,000 459,725 0.52%
TIP 37,800 1,427,100 0.51%
PLAT 2,000 6,600 0.49%
THG 4,100 103,525 0.49%
TPIPL 98,200 190,508 0.48%
SCGP-R 189,000 10,763,850 0.47%
SABINA 7,300 146,730 0.45%
SCI 75,400 163,250 0.45%
ERW-R 50,000 160,486 0.42%
ETC 293,800 968,516 0.41%
SCC-R 4,600 1,941,200 0.41%
ASIAN 19,900 293,440 0.38%
ACE 117,600 434,634 0.34%
OSP-R 24,600 904,050 0.29%
PRIME 13,900 32,804 0.29%
SAPPE 6,900 179,400 0.29%
DELTA 2,000 1,082,000 0.28%
SIS 3,200 102,825 0.28%
STANLY 100 18,650 0.25%
CHG-R 136,300 487,954 0.24%
BEC-R 64,300 893,770 0.21%
LHFG-R 7,200 8,424 0.20%
KGI 25,500 196,350 0.18%
TCC 20,000 9,800 0.17%
THCOM 61,400 786,900 0.12%
LANNA 2,900 48,770 0.07%
TFG-R 17,600 89,380 0.06%
JKN 1,300 13,650 0.03%
AAV 3,000 8,460 0.01%
BAY-R 100 3,350 0.01%
CHAYO 200 3,020 0.00%

*หมายเหตุ
– ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
– รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา :

Back to top button
{หี}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {คลิบโป้}| {คลิบโป๊}| {jizzbo}| {คลิบหลุด}| {เอากัน}| {หีสวย}| {หนังโป๊ญี่ปุ่น}| {xxxx}| {xxxxxx}| {ดูหนังโป๊ฟรี}| {เลียหี}| {ควยใหญ่}| {xxxxx}| {อมควย}| {คลิปโป็}| {คลิปโป๊ไทย}| {หนังxhd}| {หีสวยๆ}| {หีขาว}| {สำหี}| {หนังโป้ญี่ปุ่น}| {คลิปเสียว}| {หนังโป๊hd}| {เย็ดหี}| {หนังโป๊ล่าสุด}| {คลิปเย็ด}| {คลิปโป๊นักศึกษา}| {หนังโป้ใหม่}| {หนังโป๊ hd}| {หนังโปhd}| {เด้ากัน}| {clip 18+}| {xxx18+}| {คลิปโป๊เย็ดกัน}| {คลิปโป๊เปิดซิง}| {พี่เย็ดน้อง}| {หนังโป๊นักศึกษา}| {ดูคลิบโป๊}| {แหกหี}| {หนัง x hd}| {หนังโป๊ใหม่ๆ}| {rate r}| {คลิบโป๊ะ}| {เสียวหี}| {หนังโป้hd}| {pornxxx}| {เย็ดโหด}| {xporn}| {คริปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังโป้ hd}| {av18+}| {ดูหนังโป้ฟรี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {คลิ๊ปโป๊}| {แม่เย็ดลูก}| {โป๊ hd}| {xxxเปิดซิง}| {ดูดควย}| {หนังโป๊ฟรี}| {เย็ดสด}| {คลิปหลุดฝรั่ง}| {xxxพี่น้อง}| {ดูดหี}| {โดนเย็ด}| {คริบโป้}| {คลิปโป๊หลุด}| {คลิปลับ}| {รูปโป๊ดารา}| {brazzer}| {คลิโป๊}| {เยดหี}| {คลิบโป็}| {คลิปโป๊ข่มขืน}| {xxx เปิดซิง}| {หีเกาหลี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {เย็ดท่าหมา}| {เย็ดซาดิส}| {คลิปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังซาดิส}| {จับเย็ด}| {พี่น้องเอากัน}| {เย็ดเเม่}| {น่าเย็ด}| {หนังr18+}| {thaixxx}| {เย็ดคนสวย}| {ลงแขก}| {หนังเย็ดกัน}| {คลิบข่มขืน}| {หนังเอ็กไทย}| {porngang}| {อยากเย็ด}| {สาวนมโต}| {เย็ดน้ำแตก}| {โป๊hd}| {โป๊ออนไลน์}| {สาวนมใหญ่}|
{คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}|