อัตราแลกเปลี่ยน ธปท.

  • สกุลเงินขายซื้อ
  • USD00
  • GBP00
  • EUR00
  • JPY00
  • HKD00

ราคาน้ำมัน ปตท.